Bestyrelse

Formand: 
Erik Petersen, 4780 Stege. Telefon 5581 0341 eller 4099 4411.
Næstformand:
Jan-Erik Pedersen, 4780 Stege. Telefon 2343 3025.
Kasserer: 
Bent Nielsen, 4780 Stege. Telefon 5581 6422.
Sekretær: 
Bendt Thomsen, 4780 Stege.  Telefon 5293 6420.
Materialeforvalter: 
Børge Dahlstrøm, 4780 Stege. Telefon 5581 1901 eller 5096 6641.
Suppleanter: 
Bjarne Nielsen, 4771 Kalvehave. Telefon 2267 8714.
Marianne Hemmingsen.